Kampania wyborcza 2015

 

Kompleksowa obsługa

Strategia wyborcza

Ustalenie celów i sposobów ich osiągnięcia – czyli wyjściowej strategii – to podstawa do dalszych działań. Wspólnie z kandydatem, po analizie jego otoczenia, konkurencji, osiągnięć, aktualnego postrzegania przez wyborców tworzymy zarys działań. Strategia, jak zawsze w przypadku działań marketingowych nie jest zadana raz na sztywno. Wspólnie będziemy ją modyfikować i dostosowywać do bieżącej sytuacji.

Kreacja wizerunku

Kreacja wizerunku kandydata, wzmocnienie jego mocnych stron, wdrożenie poprawnych strategii komunikacji z otoczeniem i wyborcami. Wizerunek to nie tylko walory zewnętrzne takie jak ubiór, mowa ciała czy sposób bycia. Pozytywny wizerunek kandydata to również jego działalność społeczna, osiągnięcia na niwie politycznej i zawodowej, rozwiązywanie problemów i potrzeb społeczności lokalnej. Dbamy, by wspólnie z nami budowany wizerunek był spójny, uczciwy i akceptowalny przez otoczenie i elektorat.

Materiały wyborcze

Identyfikacja wizualna, projektowanie, wykonanie.
Z nami zrealizujesz wszelkie niezbędne w skutecznej kampanii materiały wyborcze, począwszy od plakatów, ulotek czy broszur aż na billboardach i reklamie mobilnej kończąc. Zadbamy o spójność przekazu a także zapewnimy zakup mediów oraz powierzchni reklamowych, niezbędnych do ekspozycji materiałów promocyjnych.

Zakup mediów, powierzchnie reklamowe

Bogata baza nośników reklamowych, billboardów i powierzchni reklamowych na terenie całego kraju.

Polityk to marka. Przy jego promocji obowiązują więc podobne zasady jak przy promocji wszelkich innych marek, kluczowe jest jedynie takie dobranie narzędzi i ich dostosowanie do aktualnych realiów, by ich realizacja przyniosła zamierzone cele. Marketing polityczny nie występuje jedynie w trakcie kampanii wyborczych – obecnie, aby zapewnić sobie trwałą sympatię wyborców należy stosować odpowiednie techniki przez cały czas, bez przerwy. Optymalna kampania wyborcza to taka, która zaczyna się na kilka lat przed wyborami. Pozwala wyrobić sobie markę wśród wyborców, odpowiednio pozycjonując się w ich świadomości.